tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Nguyễn Hồng Nguyên 20/02/2017

Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật cơ khí : 02 người