Các công trình đã làm

Thủ tướng: "Không phải quyền anh, quyền tôi lúc này mà chính là vì đất nước, vì dân tộc, vì 100 triệu dân"

Nguyễn Hồng Nguyên 06/05/2020

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị tất cả các cơ quan phải "xắn tay áo lên", vào cuộc, tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… trong phạm vi được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Phấn đấu GDP tăng trưởng trên 5% Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vào chiều qua (5/5), các ý kiến phát biểu tại phiên họp đều cho rằng tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 thể hiện rõ nét ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 đến hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh...